Αυξημένος ο όγκος απορριμμάτων στον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας

Στους 5 ΧΥΤ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας), αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων ανήλθε για το Α’ εξάμηνο του 2020 σε 98.735.220 kgr.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ. (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)
– Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου Αράχωβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
– Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
– Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου
Οι Δήμοι Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου εναποθέτουν τα απορρίμματά τους κατά 50% στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας.
Η λειτουργία του ΧΥΤ Άμφισσας ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου 2020. Εκεί εναποθέτουν τα απορρίμματά τους ο Δήμος Δελφών που μέχρι πρότινος εξυπηρετούταν από τον ΧΥΤΑ Λαμίας και ο Δήμος Δωρίδας που μέχρι πρότινος εξυπηρετούταν από τον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου.

Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

Α/Α

ΔΗΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2020 (kgr) ΜΕΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 2020 (kgr) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΑ’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2020/2019
1 Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ (kgr) 36.477 7.670.860 210,29 5,23%
2 Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (kgr) 10.887 1.488.810 136,75 -0,98%
3 Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ (kgr) 19.432 5.197.820 267,49 4,35%
4 Δ. ΛΑΜΙΑΣ(kgr) 75.315 13.192.990 175,17 2,44%
5 Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (kgr) 10.922 1.327.270 121,52 -12,53%
6 Δ. ΛΟΚΡΩΝ (kgr) 19.623 3.477.600 177,22 5,59%
7 Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (kgr) 16.036 1.429.390 89,14 -5,15%
8 Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (kgr) 12.090 2.342.210 193,73 -6,98%
9 Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ (kgr) 12.750 2.358.330 184,97 1,50%
10 Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ (kgr) 28.437 9.183.110 322,93 -33,11%
11 Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (kgr) 13.053 4.622.880 354,16 5,97%
12 Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (kgr) 18.800 3.685.540 196,04 5,40%
13 Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (kgr) 102.223 30.017.050 293,64 11,28%
14 Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (kgr) 21.083 3.811.480 180,78 3,26%
15 Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (kgr) 12.045 1.863.410 154,70 -1,88%
16 Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ (kgr) 6.976 349.590 50,11 -7,20%
17 Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (kgr) 13.105 1.582.740 120,77 -0,31%
18 Δ. ΔΕΛΦΩΝ (kgr) 26.716 4.234.950 158,52 -4,21%
19 Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ (kgr) 12.180 812.320 – –
20 Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ (kgr) 13.627 86.870 – –
ΣΥΝΟΛΟ 481.777 98.735.220 204,94 2,39%
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 5 ΧΥΤ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020
ΧΥΤ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr)

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 Δήμοι ΧΑΛΚΙΔΑΣ *5 Δήμοι ΘΗΒΑΣ
*6 Δήμοι ΛΑΜΙΑΣ **8 Δήμοι ΑΜΦΙΣΣΑΣ
**2 Δήμοι ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2020
1 ΑΣΤΙΚΑ 5.674.890 42.659.340 23.496.650 26.397.610 506.730 98.735.220
2 ΙΔΙΩΤΩΝ – 3.586.300 619.120 5.115.260 – 9.320.680
3 114 Π/Μ – – 71.900 – – 71.900
4 ΚΕΠΒ – – 54.730 – – 54.730
5 ΕΕΑΑ – – 111.540 – – 111.540
6 ΑΝΑΚΥΚ. – 1.556.100 151.960 1.171.080 – 2.879.140
ΣΥΝΟΛΟ 5.674.890 47.801.740 24.505.900 32.683.950 506.730 111.173.210
% 5,10% 43,00% 22,04% 29,40% 0,46% 100%

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2020/2019 1,57% -3,55% 7,14% -0,62% – 0,40%

• Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
• Πληθυσμός 481.777 κάτοικοι (88,01%)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
– ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
– ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
– 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
– ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
– ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
– ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν τους 19 Δήμους