Δεν έχει καθαρίσει το ρέμα Κυρίλλου στο Μαρούσι η Περιφέρεια Αττικής

Με επείγον έγγραφο ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Αμαρουσίου Βασίλης Κόκκαλης, καλεί την Περιφέρεια Αττικής να προβεί στον άμεσο καθαρισμό του ρέματος Κυρίλλου στο Ψαλίδι, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο καθαρισμός.

O Αντιδήμαρχος κ. Κόκκαλης με υπηρεσιακούς παράγοντες σε αυτοψίες που πραγματοποίησαν για να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα ρέματα της πόλης μετά τις πλημμύρες, διαπίστωσαν ότι το ρέμα Κυρίλλου στο Ψαλίδι χρήζει άμεσου καθαρισμού.

Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει, επομένως, άμεσα να προχωρήσει στον καθαρισμό του ρέματος, καθώς η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων και αποτελεί εστία μόλυνσης.