« Επενδύει» στην καθαριότητα και ανακύκλωση ο Δήμος Καλαμάτας


Έπειτα από σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια αρχή ο Δήμος Καλαμάτας, βρίσκεται στην τελική φάση της αξιολόγησης της πράξης με τίτλο: “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας (Δράσεις Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων)” που περιλαμβάνει προμήθειες και υπηρεσίες οι οποίες θα συμβάλουν στην διαρκή προσπάθεια μας για καθαρή πόλη, περαιτέρω στήριξη της ανακύκλωσης, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών στην κατεύθυνση πάντα της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.
Συγκεκριμένα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις υπηρεσίες του Δήμου και αναμένεται η θετική αξιολόγηση των παρακάτω υποέργων με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ:
1. Ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος της οικιακής και συνοικιακής κομποστοποίησης (προϋπολογισμού 124.620,00 €)
2. Εγκατάσταση πράσινου σημείου (προϋπολογισμού 361.099,33 €)
3. Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής οργανικών αστικών αποβλήτων (προϋπολογισμού 212.474,00 €)
4. Πρόγραμμα ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την ορθή χρήση του συστήματος χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων και τω πράσινων σημείων (προϋπολογισμού 6.944,00 €).
Παράλληλα ο Δήμος θα προχωρήσει στην προμήθεια 100 επιπλέον κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων από δημοτικούς πόρους προκειμένου να αντικαταστήσει παλαιούς ή κατεστραμμένους κάδους, ενισχύοντας το δίκτυο των 200 νέων κάδων που προμηθεύτηκε.