Κατήγγειλαν για την Πικροδάφνη τη Περιφέρεια Αττικής στην Ευρωβουλή χωρίς να την …κατονομάζουν

Ερώτηση στην Ευρωβουλή για τη τσιμεντοποίηση του ρέματος της Πικροδάφνης κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής της ΛΑΕ , χωρίς ωστόσο να κατονομάζει ( γιατί άραγε;) την Περιφέρεια Αττικής ( Δούρου) . Η οποία είναι αυτή που συνέταξε τη σχετική μελέτη και επιμένει στην κατασκευή αυτή , παρά τις αντιδράσεις των δήμων Ν. Φιλαδελφείας και Αθηνών καθώς και άλλων φορέων .
Αναφέρει συγκεκριμένα στην ερώτηση του , ο κ. Χουντής :
« Αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε κατοίκους και φορείς της Αττικής η απόφαση τσιμεντοποίησης του ρέματος της Πικροδάφνης. Επισημαίνουν, πως το ρέμα μετατρέπεται σε αποχετευτικός αγωγός με καταστροφικές συνέπειες στην άγρια χλωρίδα και πανίδα του.
Καταγγέλλουν ότι στη ΜΠΕ παραβιάζονται οι :
Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Αγνοήθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής το οποίο χαρακτηρίζει το ρέμα ως αξιόλογο υγροβιότοπο, που φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών, οι οποίοι χρήζουν προστασίας από τις πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης.
Οδηγία 2007/60/ΕΚ. Το ως άνω Σχέδιο προβλέπει ότι σε περιόδους επαναφοράς 50 έτη το ρέμα δεν πλημμυρίζει και βάσει νόμου τα ρέματα υπολογίζονται με περίοδο επαναφοράς 50ετίας, άρα δεν απαιτούνται έργα.
Οδηγία 2009/147/ΕΚ. Στην Πικροδάφνη παρατηρούνται τα είδη: Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeolla ralloides, Ardea purpurea, Plegadis falcinelus, Alcedo atthis, Falco peregrinus, Porzana parva, Vanellus-Hoplopterus spinosus, Tringa glareola, Ficedula albicolis)
Οδηγία 92/ 43/ΕΟΚ και Σύμβαση της Βέρνης (αγνοήθηκε η ύπαρξη της χελώνας Mauremis caspica rivulata) και το χέλι Anguilla-anguilla , απειλούμενο είδος (κόκκινος κατάλογος της IUCN).
Σύμβαση του Άαρχους, (Αγνοήθηκε το αποτέλεσμα της συμμετοχής του κοινού).
Ερωτάται η Επιτροπή:
• Τι προτίθεται να πράξει σε ότι αφορά τις ως άνω καταγγελίες;
• Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την προστασία του ρέματος της Πικροδάφνης;»
Η φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο είναι του Μ. Κοτσάκη (χαλκόκοτα Plegadis falcinellus Πικροδάφνη)