Καταρτίζει ολοκληρωμένο σχέδιο για τους δημόσιους χώρους η Καλαμάτα και την αξιοποίηση νέων

Ομάδα εργασίας, προκειμένου να μελετήσει και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την προσαρμογή και πιθανή αναδιαμόρφωση δημόσιων χώρων της Καλαμάτας, συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους, στα άτομα τρίτης ηλικίας, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στα ευάλωτα άτομα, στα παιδιά, στους νέους αλλά και στους επισκέπτες της πόλης, πρόσβαση και άνετη παραμονή στους δημόσιους χώρους, με όρους και προϋποθέσεις που να εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας.
Η επιτροπή θα υποβάλλει εισηγήσεις:
• Όσον αφορά τον πρόσθετο εξοπλισμό (παγκάκια, καρέκλες, κάδοι απορριμμάτων, υπαίθρια όργανα γυμναστικής).
• Τον εντοπισμό και αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων δημόσιων χώρων.
• Τη δυνατότητα πεζοδρόμησης ή μονοδρόμησης οδών με σκοπό να δημιουργηθεί δίκτυο πεζοδρόμησης.
• Προμήθεια κοινόχρηστων ποδηλάτων.
• Για επανέλεγχο παιδικών χαρών.
Η επιτροπή, που συγκροτήθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες και στελέχη του Δήμου, θα συνεπικουρείται και από τις Δ/νσεις, όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι στο έργο της επιτροπής μπορούν να συνδράμουν εθελοντές ιδιώτες μηχανικοί της πόλης, μέλη Επιμελητηρίου και επαγγελματικοί Σύλλογοι Μηχανικών.
Η εισήγηση θα έχει παραδοθεί έως τις 10 Ιουνίου .