Λειοτεμαχιστής και άλλα μηχανήματα εγκαταστάθηκαν στο δήμο Καλαμάτας


Νέο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη διαχείριση απορριμμάτων εγκατέστησε ο ανάδοχος του Δήμου Καλαμάτας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.
Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επισκέφθηκε το χώρο διαχείρισης, αι είδε από κοντά τα νέα μηχανήματα, που είναι ένας λειοτεμαχιστής, ο οποίος τεμαχίζει τα ογκώδη αντικείμενα και ανοίγει τις σακούλες, ένα μαγνητικό τύμπανο για το διαχωρισμό των μετάλλων, ένα τρόμελ, το οποίο διαχωρίζει το οργανικό υλικό από τα λοιπά απορρίμματα και ένα κόσκινο περιστρεφόμενο για το ραφινάρισμα του κόμποστ.
Η ΗΛΕΚΤΩΡ προμηθεύθηκε τα μηχανήματα αυτά προκειμένου να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων και να επιτύχει την ανάκτηση περισσοτέρων ανακυκλώσιμων υλικών.
Παραμένουν σε λειτουργία οι δεματοποιητές και τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, τα οποία συνδέονται με τα καινούργια μηχανήματα.