Με εντατικούς ρυθμούς οι καθαρισμοί και οι αποψιλώσεις οικοπέδων στο Μαρούσι

Με αίσθημα ευθύνης για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αμαρουσίου συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τον καθαρισμό και την αποψίλωση ξηρών χόρτων σε χώρους κοινόχρηστους και παραρεμάτιους και σε περιαστικά δάση, υπό την επίβλεψη και το συντονισμό του αρμόδιου Αντιδημάρχου κου Βασίλη Κόκκαλη.
Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου όπως κάθε χρόνο, το προσωπικό και οι εθελοντές της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια της πόλης.
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε σχετικά:
«Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης και της λήψης μέτρων για την προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης μας. Η ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας μαζί με τους εθελοντές μας πιτελούν σημαντικό έργο και τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πολιτικής προστασίας οφείλουμε να επιδείξουμε τον ανώτατο βαθμό ετοιμότητας, συντονισμού και συνεργασίας, ώστε να μην βρεθεί σε κίνδυνο ούτε ένα στρέμμα γης.»