60% αυξήθηκαν οι ποσότητες ανακύκλωσης στο Βύρωνα

Κατά 60,3% αυξήθηκε το ανακυκλώσιμο υλικό που συνέλεξε ο Δήμος Βύρωνα τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αποδεικνύοντας ότι οι κάτοικοι της πόλης έχουν κάνει την ανακύκλωση καθημερινή τους συνήθεια.

Η αύξηση οφείλεται στην επέκταση του Πρότυπου Δημόσιου Προγράμματος Ανακύκλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. Έτσι, προστέθηκαν 42 επιπλέον στάσεις ανακύκλωσης σε όλη την πόλη, ώστε το πρόγραμμα να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στην αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία που επιδεικνύουν οι κάτοικοι της πόλης.

Αυτή τη στιγμή το Πρότυπο Δημόσιο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης του Δήμου Βύρωνα, το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2008, αριθμεί συνολικά 88 στάσεις ανακύκλωσης, με ξεχωριστούς κάδους για κάθε υλικό (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί).