Διανομή οπωροκηπευτικών κ.α στο Κιλκίς  

 
Συνεχίζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς η διανομή τροφίμων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους Δήμους και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής.
Ο Δήμος Κιλκίς ως εταίρος θα πραγματοποιήσει διανομή νωπών προϊόντων την Τετάρτη 12 Ιουνίου και την Πέμπτη 13 Ιουνίου πίσω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Ανδρέα Παπανδρέου 3)  από τις 10.00 έως τις 14.00.
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο :  8,2 κιλά ανά τελάρο.
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό ΑΜΚΑ, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους, στην περίπτωση που τα προϊόντα παραληφθούν αυτοπροσώπως.
Εάν η παραλαβή γίνει από τρίτο άτομο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και η αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων
(κυρίως για τις πολυμελείς οικογένειες), απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο για να μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δικαίωμα παραλαβής τροφίμων έχουν όλοι οι παλαιοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που συνεχίζουν να παίρνουν το επίδομα και όσοι εντάχθηκαν ως νέοι δικαιούχοι μέχρι και δύο μήνες πριν τη διανομή 2019.
Επειδή στις προηγούμενες διανομές διαπιστώθηκε ότι πολλοί δικαιούχοι δεν ενημερώθηκαν με τηλεφωνικά μηνύματα παρακαλούνται να σπεύσουν στα αρμόδια γραφεία των Δήμων ή στους λογιστές τους και να ελέγξουν:
    1. Αν δήλωσαν ότι επιθυμούν να παίρνουν τα τρόφιμα
    2. Τους δηλωθέντες αριθμούς τηλεφώνων τους, καθώς και τα δηλωθέντα σημεία παραλαβής των προϊόντων.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
Για το Δήμο Κιλκίς: 23413.52283 και 23413-52284
Για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς : 23413-53604 και 23413-50154