Δωρεάν WiFi για τους πολίτες της Θήβας


Ανάμεσα στους νικητές της δεύτερης φάσης υποβολών αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU είναι ο Δήμος Θηβαίων, ο οποίος θα λάβει χρηματοδότηση για να εγκαταστήσει εξοπλισμό για ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε συνδεσιμότητα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους εντός των ορίων του Δήμου.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη φάση υποβολής των αιτημάτων ήταν πολύ μεγάλος, καθώς υπεβλήθησαν περίπου 12.500 αιτήσεις για μόλις 3.400 κουπόνια.
O Δήμος Θηβαίων ενεργώντας ΑΜΕΣΑ υπέβαλε την αίτηση με θετικό τελικά αποτέλεσμα.
Εντός των επόμενων ημερών θα γίνει η αποδοχή του κουπονιού από τον Δήμο και στη συνέχεια θα προχωρήσουν οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας.