Κοινωνικό Φροντιστήριο και στην Κηφισιά

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κηφισιάς με υπεύθυνη την πρόεδρο της ΔΕΠ κα Κατερίνα Καραλή καλεί τους ενδιαφερόμενους, μαθητές και μαθήτριες του Δήμου μας, Γυμνασίου και Λυκείου, που επιθυμούν να μετάσχουν στα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας να το δηλώσουν στο Γραφείο Παιδείας Δήμου Κηφισιάς.
Περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο Παιδείας
Εμ.Μπενάκη 3, 1ος όροφος
τηλ.: 2132007256 και 2132007270