Θ. Αφουξενίδης : Θωρακίζουμε τις  Αχαρνές ενάντια στην εγκληματικότητα

 

 Η πόλη μας τα τελευταία χρόνια ζει κάτω  από  τη  σκιά  της  εντεινόμενης αύξησης της  εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Η κατάσταση είναι γνωστή σε όλους. Για  το  λόγο  αυτό η όποια ανάλυση στοιχείων και διαπίστωση γεγονότων περιττεύει. Τόσο σημαντικά προβλήματα λύνονται μόνο μέσα από το διεξοδικό δημόσιο διάλογο και την κατάθεση προτάσεων. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι η πολιτική βούληση. Αυτή θα οδηγήσει στις αποφάσεις και στη δέσμη μέτρων για την υλοποίησή  τους.

Στόχος είναι ο δήμος Αχαρνών να αλλάξει σελίδα και να εξελιχθεί σε πόλο κοινωνικοοικονομικής έλξης και ανάπτυξης. Γι’ αυτό, είναι  επιτακτική η ανάγκη της συνένωσης των υγιών δυνάμεων του τόπου. Οφείλουμε ως Τοπική  Αυτοδιοίκηση, να εργαστούμε και να σχεδιάσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα αποτελέσει οριστική τομή σε αυτό το μείζον πρόβλημα του Δήμου. Η πρόταση αυτή θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε δυο στάδια τα οποία όμως θα εξελίσσονται ταυτόχρονα: βραχυπρόθεσμα και  μακροπρόθεσμα.

Βραχυπρόθεσμα απαιτείται η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Αστυνομία. Μια τέτοια θεσμική παρέμβαση πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αυτό θα οδηγούσε στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση την οποία κανείς δεν μπορεί να κάνει καλύτερα από την ίδια την Αστυνομία.

Παράλληλα οφείλουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνεργαστούμε με την πανεπιστημιακή κοινότητα ώστε να αναζητηθούν βέλτιστες πολιτικές αντιμετώπισης του εγκλήματος. Η επιστημονική έρευνα και η ακαδημαϊκή μέθοδος θα καταδείξουν όλες τις αδυναμίες του συστήματος και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας που επιτρέπουν να βρίσκει χώρο και να εισέρχεται το έγκλημα και η παραβατικότητα. Επίσης θα αναδείξουν όλους τους τρόπους αντιμετώπισης του εγκλήματος και της παραβατικής συμπεριφοράς στηριζόμενοι και στα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Συγχρόνως, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ένδεια της πόλης, εκεί όπου βρίσκεται η ρίζα του εγκλήματος. Έτσι, η δημιουργία υποδομών είναι επιβεβλημένη ανάγκη. Πεζοδρόμια, φωτισμός, χώροι αναψυχής και άθλησης, αντιπλημμυρική θωράκιση, στήριξη εθνοτοπικών συλλόγων, εύχρηστο συγκοινωνιακό προφίλ με συνδυασμένες μεταφορές είναι αυτά που απαιτούνται για να αλλάξει το πρόσωπο της πόλης μας. Ταυτόχρονα θα δώσουν ώθηση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  πετυχαίνοντας την ανάταση των πολιτών και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Όσο και αν φαντάζουν όλα αυτά ουτοπικά για έναν πτωχευμένο Δήμο, υπάρχουν πολλές πηγές χρηματοδότησης οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Η πολυπολιτισμικότητα του Δήμου μας, δίνει τεράστιες δυνατότητες για διεκδίκηση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ήρθε επιτέλους η ώρα να απαιτήσουμε από την Πολιτεία αυτά που μας αναλογούν.

Ο συνδυασμός αυτών των μέτρων είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ενεργοποίηση της κοινωνίας. Η παρουσία των πολιτών σε όλα τα σημεία της πόλης παράγει κοινωνική εποπτεία και θωρακίζει την πόλη διασφαλίζοντας την πολυπόθητη αλλαγή της.

 

  • Θεόφιλος Γ. Αφουξενίδης, οικονομολόγος , Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών