Καταπέλτης κατά διοίκησης Δούρου ο Α. Γάτος για την περιβόητη ασφαλτόστρωση του Ψυχικού

Η κοροϊδία της Περιφέρειας . Ο προϋπολογισμός αυτού του διαφημιζόμενου από την Περιφέρεια έργου «Ασφαλτοστρώσεις σε Νέο Ψυχικό και Ψυχικό» ανέρχεται στο ποσό των 600.000 ευρώ, το οποίο με τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι εργολάβοι ασφαλτικών, που είναι της τάξης του 60-70% επί του προϋπολογισμού, θα καταλήξει σε τελική δαπάνη περίπου 220.000 ευρώ!!

Έχει πολύ ενδιαφέρον το ιστορικό του έργου:
Τον 6ο/2016 ζητήθηκε από τον Δήμο η ένταξη του έργου αυτού στο πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας……..
Τον 3ο/2017 εστάλη προς την Περιφέρεια η εγκεκριμένη από το ΔΣ μελέτη. ……
Τον 6ο/2017 ζητήθηκε από την Περιφέρεια κάποια τροποποίηση της μελέτης του Δήμου λόγω αλλαγής τιμών. …..
Τον 10ο2017 εγκρίθηκε από το ΔΣ η τροποποιημένη μελέτη και εστάλη στην Περιφέρεια.
Αναμέναμε λοιπόν ότι το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια και θα εκτελεστεί το ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του 2018. Είχε μάλιστα αποσταλεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας και το Τεχνικό Δελτίο για την εκτέλεση του έργου. ………….
Ενώ λοιπόν αναμέναμε να μας ειδοποιήσουν πότε θα εγκατασταθεί ο εργολάβος, τον 9ο/2018 πλέον με τηλεφωνική επικοινωνία μας ενημέρωσαν ότι για το χρονικό διάστημα αυτό και τους επόμενους μήνες η Περιφέρεια έχει ΜΕΓΑΛΟ ΦΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και μεγάλα έργα σε εξέλιξη γεγονός που θα προκαλούσε σημαντική καθυστέρηση στην εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου!! ………………..
Με μεγάλη καθυστέρηση τον 11ο2018 το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τελικά ΜΟΝΟ την χρηματοδότηση για συντήρηση τμημάτων του οδικού δικτύου στο Νέο Ψυχικό και στο Ψυχικό και το έργο να εκτελεστεί πλέον από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Αποφασίστηκε σύναψη σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, η οποία και υπεγράφη. Η εκτέλεση του έργου πλέον ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον 10ο/2018 και θα ακολουθούσε η δημοπράτηση του έργου, οπότε αυτό θα εκτελείτο τελικά εντός του 2019! με την χρηματοδότηση των 220.000 από την Περιφέρεια……….. ΈΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ τουλάχιστον καθυστέρηση της εκτέλεσης του έργου με ΑΠΟΛΥΤΗ ευθύνη της Περιφέρειας……Και ΌΜΩΣ τον 12/2018 η Περιφέρεια μας απέστειλε έγγραφο με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι για το έργο αυτό έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό για το 2019 ποσό 20.000 ευρώ και από 290.000 για το 2020 και το 2021!!! . Επομένως το έργο για να εκτελεστεί πρέπει τελικά να γίνει και με δαπάνη του Δήμου, εφόσον βέβαια ο Δήμος κάνει τροποποίηση του προϋπολογισμού του και περικόψει το ποσό από άλλα έργα για το 2019!!! Μια απόλυτη κοροϊδία από την Περιφέρεια προς τον Δήμο μας!!! Δυστυχώς είχαμε ανακοινώσει προς τους Δημότες ότι το έργο θα υλοποιηθεί εντός του 2018, οι οποίοι απορούν και έχουν την λανθασμένη εντύπωση ότι ο Δήμος δεν ήταν συνεπής στην εξαγγελία του από δική του υπαιτιότητα.

Άλκης Γάτος Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας