Έχει ολοκληρωθεί ο προσεισμικός έλεγχος των σχολείων ;

 

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται  ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων της χώρας αν έχει  ολοκληρωθεί και εάν όχι, ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του, ρωτά και καλεί  τους υπουργούς  Παιδείας, Υποδομών και Μεταφορών, ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώνων , Αναστάσιος Μεγαλομύστακας.

Επίσης  ζητεί να ενημρωθεί πόσα σχολεία έχουν ελεγχθεί και πόσα από αυτά τα σχολεία έχουν χαρακτηριστεί σεισμικά ανεπαρκή και αν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις σε αυτά

Επίσης αναφέρει ότι «με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και σε συνδυασμό με την έντονη σεισμική δραστηριότητα, που εξακολουθεί να καταγράφεται ανησυχητικά σε πολλές περιοχές της χώρας, αναδεικνύεται εκ νέου η αναγκαιότητα επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών Προσεισμικού ελέγχου και Αντισεισμικής θωράκισης των σχολικών κτιρίων, καθώς η πλειονότητα αυτών, λόγω της παλαιότητάς τους, δεν πληρούν τις νέες αυστηρές διατάξεις αντισεισμικής προστασίας.

Ως γνωστόν, από τον Μάρτιο του 2017, ξεκίνησαν και πάλι από τις υπηρεσίες της εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» οι Προσεισμικοί έλεγχοι των σχολικών κτιρίων, οι οποίοι είχαν διακοπεί από το 2011, λόγω κατάργησης του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

Στόχος του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης είναι η καταγραφή των υφιστάμενων κτιρίων και μία πρώτη εκτίμηση της σεισμικής επάρκειάς τους, προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για τον περαιτέρω έλεγχο και τη λήψη μέτρων προστασίας, με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται σε σχετικά δελτία».