Κρ. Αρσένης : Γιατί δεν προκηρύσσει μελέτη μετεγκατάστασης του Λιμανιού της Ελευσίνας η κυβέρνηση;

Κοινοβουλευτική ερώτηση και αίτηση εγγράφων προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας υπέβαλε ο Κρίτων Αρσένης, για το νέο Master Plan του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας ΑΕ.
Ο Κρίτων Αρσένης, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας του ΜέΡΑ25, υπέβαλε ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας, σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης που έλαβε ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ), για την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan).
“Τα 2 προηγούμενα Σχέδια, όχι μόνο δεν εξασφάλισαν την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά προσέκρουσαν ακόμα και στις αντιρρήσεις των ίδιων των αρμοδίων για την έγκρισή τους Αρχών,” δήλωσε ο Βουλευτής “σαν αποτέλεσμα, 17 χρόνια μετά την ίδρυση του ΟΛΕ ΑΕ, δεν υπάρχει εγκεκριμένο Master Plan!”
Ζήτημα κομβικής σημασίας είναι και η μετεγκατάσταση του Λιμένα Ελευσίνας, ο οποίος πολλές φορές έρχεται σε σύγκρουση με τις λειτουργίες της πόλης. Σκοπός της μετεγκατάστασης είναι η απελευθέρωση του παράλιου μετώπου της πόλης, όπως τεκμηριώνεται και στην «Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης Θριασίου Πεδίου» του ΥΠΕΝ.
“Η μελέτη του ΥΠΕΝ μας λέει αυτά τα οποία η κυβέρνηση επιλέγει να αγνοήσει: ότι η μετακίνηση του λιμένα σε καταλληλότερη θέση δεν είναι μόνο εφικτή, αλλά θα κάνει την ανάπτυξή του πιο οικονομική και βιώσιμη, κοινωνικά και περιβαλλοντικά” είπε σε συνέχεια της ερώτησής του ο Κρίτων Αρσένης .
“Όμως αντί να προκηρυχθεί σχετική μελέτη, η κυβέρνηση προκηρύσσει ένα Master Plan, χωρίς να έχει επιλεγεί η νέα θέση. Ποια νέα επιβάρυνση για τους κατοίκους της Ελευσίνας σκοπεύει να επιφέρει η κυβέρνηση με αυτό το Σχέδιο; Και ποιους λίγους σκοπεύει να ωφελήσει; Με αυτή την αίτηση εγγράφων και κοινοβουλευτική ερώτηση ζητούμε και απαιτούμε διαφάνεια για αυτό το ζήτημα”, τονίζει

Η ερώτηση

Ολόκληρη η σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: “Πληροφορίες για την εκπόνηση νέου MASTER PLAN του ΟΛΕ ΑΕ” , έχει ως εξής ΅
«Ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ), έλαβε πρόσφατα απόφαση για την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) καθώς τα 2 προηγούμενα Σχέδια όχι μόνο δεν εξασφάλισαν την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά προσέκρουσαν ακόμα και στις αντιρρήσεις των ίδιων των αρμοδίων για την έγκρισή τους Αρχών, με συνέπεια 17 χρόνια μετά την ίδρυση του ΟΛΕ ΑΕ να μην υπάρχει εγκεκριμένο Master Plan.
Κομβικής σημασίας ζήτημα είναι η θέση μετεγκατάστασης του Λιμένος, που δεσμεύει το παράκτιο μέτωπο της πόλης και οι λειτουργίες του πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με τις λειτουργίες της πόλης.
Από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ «Μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης Θριασίου Πεδίου», αποτελεί η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης του Λιμένα της Ελευσίνας από την σημερινή του θέση ώστε να απελευθερωθεί το παράλιο μέτωπο της πόλης .
Η Μελέτη τεκμηριώνει και προτείνει ως παρέμβαση Στρατηγικής σημασίας να αναζητηθεί άλλη εναλλακτική θέση (από την προβλεπόμενη από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) είτε ανατολικότερα είτε δυτικότερα και υποδεικνύει ότι μπορεί να εντοπιστεί κατάλληλη θέση, απομακρυσμένη από το παραλιακό μέτωπο της πόλης, όπου θα μπορέσει να αναπτυχθεί το Λιμάνι με πολύ χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος, με εξαιρετικά υψηλό κοινωνικοοικονομικό όφελος και με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αντί λοιπόν να προκηρυχθεί «Μελέτη επιλογής της κατάλληλης θέσης μετεγκατάστασης του Λιμανιού της Ελευσίνας με ολοκληρωμένη θεώρηση», κατά σχήμα πρωθύστερο, προκηρύσσεται το Master Plan χωρίς να έχει επιλεγεί η νέα θέση. (Σχετική και η από 20/11/2017 επιστολή των μελετητών προς όλες τις Αρχές).
Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:
1. Εκτιμάτε ότι η εκπόνηση «Μελέτης επιλογής της κατάλληλης θέσης μετεγκατάστασης του Λιμένα Ελευσίνας», σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης Θριασίου Πεδίου, είναι άμεση προτεραιότητα και ικανή συνθήκη για την εκπόνηση στην συνέχεια ενός βιώσιμου Master Plan για το Λιμάνι της Ελευσίνας; Αν, ναι, σε τι ενέργειες /πρωτοβουλίες σκοπεύετε να προβείτε /αναλάβετε;
2. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Ναυτιλίας ώστε ο δρομολογημένος επανακαθορισμός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα να συμπεριλάβει τα επτά (7) σημεία της 90/2017 της ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, προκειμένου η πόλη με βιώσιμο τρόπο να οργανώσει τις λειτουργίες της;
3. Ποιο καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης διέπει τις λειτουργίες στον προβλήτα της Βλύχας όπου μισθώνονται χώροι για την άσκηση δραστηριοτήτων ή ασκούνται φορτώσεις – εκφορτώσεις υλικών κ.α χωρίς περιβαλλοντικούς κανόνες και γίνονται αυθαίρετες αποθέσεις ακόμη και στην εκβολή του ρέματος Σούρες; Να κατατεθούν: 1. Το με α.π 02.1562/1180/25-04-2014 έγγραφοτης ΟΛΕ ΑΕ προς την Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμ. Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων. 2. Το με α.π 8216/141/14/16-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών του ΥΝΑΝΠ 3. Το με α.π. 5673/2.10.2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ/ΤΜΗΜΑ Α’ έγγραφο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7814/2-10-2018 Στρατηγικό Σχέδιο (Master Plan)
4. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 5124/15.12.2017 έγγραφο, με το υπεβλήθη στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) η ΜΠΕ, καθώς και η ίδια η ΜΠΕ.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9354/681/01-02-2019, με το οποίο υποβλήθηκε στην ΔΙΠΑ η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) καθώς και η ΣΜΠΕ.
6. Το με α.π ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/9345/681/26-11-2019 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ.
7. Το με α.π 3121.6/9499/2020 έγγραφο του ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
8. Οι αξιολογήσεις από τις Υπηρεσίες των 2 Υπουργείων του τελευταίου ΜASTER PLAN, ΣΜΠΕ και ΜΠΕ.
9. Η Τεχνική Έκθεση της MARNET ATE, στο πλαίσιο της από 15/1/2019 Σύμβασης με τον ΟΛΕ ΑΕ».