Σχολικές Διευθύνσεις, Σύλλογοι Γονέων και Δήμοι εμποδίζουν την εγγραφή μαθητών ΡΟΜΑ

triantafyllou-xiosΕρώτηση για την άρση των εμποδίων που στερούν την πρόσβαση των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, κατέθεσε ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Χίου, Κώστας Τριαντάφυλλος. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η  Ελλάδα έχει επανειλημμένως καταδικαστεί από το ΕΔΔΑ για δυσμενείς διακρίσεις κατά των παιδιών Ρομά με τη δημιουργία σχολείου “γκέτο” στον Ασπρόπυργο που συνεχίζει παρ’ όλα αυτά να λειτουργεί. Ο κ. Τριαντάφυλλος , τονίζει ότι , η παρεμπόδιση εγγραφής παιδιών Ρομά , η απόρριψη των παιδιών Ρομά κατόπιν διακρίσεων στο σχολικό περιβάλλον και η εν γένει διάθεση αποκλεισμού τους από το κοινωνικό σύνολο, είναι προβλήματα που χρονίζουν και εμποδίζουν  την ομαλή συμβίωση των Ρομά και των τοπικών κοινωνιών.
Και  υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να σέβεται εξίσου κάθε κοινωνική ομάδα, ιδιαίτερα ως προς τα θέματα πρόσβασης στην εκπαίδευση.
Αναφέρει συγκεκριμένα στην ερώτησή του , ο κ. Τριαντάφυλλος: « Στη σημερινή συγκυρία, της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης, δεν πρέπει να ξεχνούμε αυτούς που ζουν κοινωνικά αποκλεισμένοι.  Η προσπάθεια για την άρση όλων αυτών των εμποδίων που οδηγούν τους Ρομά στο περιθώριο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν είναι πολυτέλεια.
Η παροχή πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά Ρομά είναι το θεμέλιο για την βιώσιμη λύση των προβλημάτων της ένταξης στην ελληνική κοινωνία.
Δυστυχώς η πρόσβαση των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση εμποδίζεται από διάφορους παράγοντες ακόμη και σήμερα. Η σχολική διαρροή αλλά και η εγγραφή των παιδιών στο σχολείο παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα για τις κοινότητες των Ρομά.  Παιδιά Ρομά είναι θύματα της έντασης που ενυπάρχει σε τοπικές κοινωνίες. Στο όνομα της ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας δυσχεραίνεται η πρόσβαση στο σχολείο ενώ πολλές φορές, με αφορμή την παρουσία παιδιών Ρομά στα σχολεία, δημιουργούνται συγκρούσεις σε τοπικό επίπεδο.
Η Ελλάδα έχει επανειλημμένως καταδικαστεί από το ΕΔΔΑ για δυσμενείς διακρίσεις κατά των παιδιών Ρομά για τη δημιουργία σχολείου «γκέτο» στον Ασπρόπυργο που  συνεχίζει να λειτουργεί».
Ερωτά δε τον υπουργό :
1.      Τι έχει πράξει για τη συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ όσον αφορά το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου;
2. Ποια είναι τα γενικότερα μέτρα για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των παιδιών Ρομά;