Μέχρι 25 Ιουνίου οι προτάσεις των Δήμων για το LIFE+

dimarxeio hrakleio kritis

Προθεσμία μέχρι τις 25 Ιουνίου 2013 έχουν δήμοι και Περιφέρειες της χώρας να υποβάλουν προτάσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Το παραπάνω ευρωπαϊκό πρόγραμμα αφορά μέτρα για την υποστήριξη της διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας, είναι συνολικού προϋπολογισμού 278 εκατ. ευρώ, ενώ για τη χώρα μας το ποσό που έχει προσδιοριστεί αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της ΕΕ μπορεί να ανέλθει έως και στο 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 75% για τις προτάσεις που επικεντρώνονται σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα.