22 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση της λειτουργίας των ΚΗΦΗ

KHFH

Η λειτουργία των  Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων  θα συνεχιστεί με πόρους του ΕΣΠΑ, από το οποίο θα διατεθούν 22.000.000 ευρώ.

Με τροπολογία που κατετέθηκε στη Βουλή επιλύθηκε το πρόβλημα που είχε ανακύψει με τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών 70 δομών Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας που εξυπηρετούν περίπου 1.521 ηλικιωμένους και απασχολούν 270 εργαζομένους, για το μεσοδιάστημα έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών από τον φορέα διαχείρισης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης του ΕΣΠΑ.