Αρκετούς μήνες τώρα το Κέντρο Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου υπολειτουργεί ή ακόμα και διακόπτεται εντελώς η λειτουργία του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων της Ανατολικής Κρήτης και εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο ΚΔΑΥ να πετιούνται στον ΧΥΤΑ, με ευθύνη τόσο του εργολάβου, όσο και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΥ) που διαχειρίζεται το ΚΔΑΥ, πάντα με την ανοχή των δημοτικών αρχών.
Έτσι οι πολίτες, εκτός του τέλους ανακύκλωσης, καλούνται να πληρώσουν και το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται στους δήμους που πετάνε ανακυκλώσιμα υλικά στους ΧΥΤΑ.
Πέραν δε όλων αυτών σημαντικότατη είναι και η περιβαλλοντική επιβάρυνση της Μεγαλονήσου.
Μπροστά σ΄ όλα αυτά , ο αρμόδιος υπουργός –αν και κρητικής καταγωγής- Κωστής Χατζηδάκης και οι ηγεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΥ) και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)., έχουν αρκεστεί τόσους μήνες σε ρόλο «θεατή» ή « Πόντιου Πιλάτου».
Και ενώ την ίδια στιγμή ο συγκεκριμένος υπουργός κάνει δημόσιες δηλώσεις για τα ….δισεκατομμύρια που «πρόκειται» να …εισρεύσουν στη χώρα μας , από την …υλοποίηση των σχεδίων ανακύκλωσης, που « θα» καταρτίσει και «θα» υλοποιήσει η κυβέρνηση!