Προσλήψεις -ψίχουλα ενέκρινε η κυβέρνηση για την πολύπαθη Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων , η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αποδεκατιστεί από προσωπικό.
Η περιφερειάρχης ,Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, ζήτησε 110 προσλήψεις αλλά της ενέκριναν μόνο ..30 όλο κι όλο.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που τέθηκε το θέμα , στην κριτική που της ασκήθηκε , ιδιαίτερα από την παράταξη της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής , επέλεξε τη γνωστή μέθοδο « και σεις βαράγατε τους μαύρους» αντί να καταγγείλει την αβελτηρία της τωρινής κυβέρνησης σ΄αυτό το θέμα .