Εκείνος θέλει , είναι εφικτό όμως;


 “Με ένα στόχο, τα Γιάννενα της νέας εποχής”, εκλέχθηκε ο νέος δήμαρχος, Μωυσής Ελισάφ.
Έναν στόχο , που δεν υπάρχει δήμαρχος διαχρονικά που να μην τον επικαλείται τουλάχιστον στα “λόγια”.
Στο τέλος λοιπόν της τετραετίας θα κριθεί αν έγινε πράξη ή μόνο “ λόγια”.
Το έργο του ωστόσο , λόγω έλλειψης πλειοψηφίας εξαιτίας του γνωστού “ Σκουρλέτειου” νόμου , καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο εξαρχής.
Βεβαίως εκείνος από την πλευρά του δηλώνει – διαβεβαιώνει ότι “ στη νέα εποχή θα πορευτούμε όλοι μαζί”,” “η επόμενη μέρα θα μας βρει μαζί, να ενώνουμε δυνάμεις για να πάμε τα Γιάννενα ψηλά” κ.α . Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι κάτι τέτοιο ήταν …αδύνατο , ακόμη και όταν υπήρχε η παντοκρατορία των πλειοψηφιών των συνδυασμών που επικρατούσαν στις εκλογές .