Καταπέλτης ο Λαγουδάκος για κουτοπόνηρες πρακτικές της Δημοτικής Αρχής Περάματος

« Παιδαριώδεις,ασόβαρες και μυστικιστικού τύπου συμπεριφορές και συνεννοήσεις» για σοβαρότατα θέματα του Περάματος , καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή Λαγουδάκη , ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας , Γιάννης
Λαγουδάκος .
Τελευταία αφορμή ήταν η μη αποστολή εισήγησης μέχρι και το παραπέντε της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου , σχετικά με τη μετατροπή του παλαιό νεκροταφείο της πόλης , σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) το οποίο ήταν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Επίσης διότι, η Δημοτική Αρχή Περάματος, αρνείται ανοιχτή συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με μέτρα ατομικής προστασίας και ευθύνης από τον καθένα μας.
Για τους λόγους αυτούς, τονίζει η παράταξη του , αρνήθηκε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση