Ολιγωρία στη διεκδίκηση νέων έργων από ευρωπαικά και εθνικά προγράμματα ,καταλογίζει στο νυν δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη, ο προκάτοχος του , Βαγγέλλης Λαμπάκης .
«Για άλλη μια φορά όμως διαπιστώνουμε με λύπη πως χρηματοδοτικοί μηχανισμοί υπάρχουν και αξιοποιούνται στο έπακρο από άλλες ΔΕΥΑ, ακόμη και μικρότερων πόλεων, όμως η νέα Δημοτική Αρχή του Γιάννη Ζαμπούκη «κρατά ομπρέλα» τονίζει χαρακτηριστικά και καλεί τον νυν δήμαρχο , ν΄απαντήσει στα εξής :
Α) Τι ποσό, από τα 30.000.000 ευρώ της πρόσκλησης χρηματοδότησης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας ΑΜΘ με τίτλο «Επέκταση/Αναβάθμιση Υποδομών Διαχείρισης Πόσιμου Ύδατος – Δράση 6β.11.1» διεκδίκησε η ΔΕΥΑΑ, που αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο Δήμο της Περιφέρειας ΑΜΘ; (Υποβολή προτάσεων από 17/12/2019 έως 16/07/2020).
Β) Υπέβαλε μέχρι σήμερα η νέα Δημοτική Αρχή ή η ΔΕΥΑΑ αίτημα χρηματοδότησης για έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό μηχανισμό όπως το πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης» ύψους 300.000.000 ευρώ ή με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» ύψους 150.000.000, αξιοποιώντας τις μελέτες που της παραδόθηκαν, όπως η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού από τον υδροταμιευτήρα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στην πόλη των Φερών, ή η κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τις δεξαμενές της πόλης της Αλεξανδρούπολης στις δεξαμενές των οικισμών Μάκρης, Δικέλλων, και Φερών; (Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε στις 24.07.2020 και είναι με σειρά προτεραιότητας).