“Μάχη” από τώρα Πελοποννήσου – Κρήτης για τα κοιτάσματα

Ακόμα ..δεν τον είδαμε “ Γιάννη τον βγάλαμε” , θυμίζει η αντιπαράθεση που έχει πυροδοτήσει μεταξύ της Πελοποννήσου και της Κρήτης , η ονομασία του θαλάσσιου μεταξύ τους οικοπέδου που θα γίνουν γεωτρήσεις .
“ Το επονομαζόμενο οικόπεδο Δυτικά της Κρήτης,ανήκει κατά 95 % στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» δήλωσε ο οικόπεδο Δυτικά της Κρήτης
Και διαβεβαίωσε ότι έχει πλήρως θωρακίσει τα συμφέροντα των Πελοποννησίων πολιτών .
Η Κρήτη τι λέει;