Ο Πειραιάς , πρώτος στην Ελλάδα για τη γαλάζια οικονομία

Ο Δήμος του Πειραιά, βραβεύθηκε από την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων ως ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα, ο οποίος διαμόρφωσε μια τοπική στρατηγική στηριζόμενη στη γαλάζια οικονομία, με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάδειξη του Πειραιά σε Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος υποστηρίζει το ναυτιλιακό cluster και τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία και το Blue Growth, μία πρωτοβουλία ανάδειξης και υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.