Προεκλογικός «ανασχηματισμός» στη Ν. Φιλαδέλφεια

 

 

Σε ορισμό νέων αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Αριστείδης Βασιλόπουλος. Πρόκειται για τον τελευταίο « ανασχηματισμό» της διοίκησης του , πριν τις δημοτιές εκλογές του ερχόμενου Μαίου .

Στη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών ορίζεται ο Γιώργος Ανεμογιάννης, στη θέση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού  ο Νίκος Ανανιάδης, στη θέση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ο Γιάννης Καλαμπόκης. Επίσης ο Θεόδωρος Μανωλεδάκης ορίζεται Εντεταλμένος Σύμβουλος στη Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος