Πρώτη και σ΄αυτό η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Το πιο μεγάλο και ολοκληρωμένο έργο αστικής αναγέννησης στην  Ελλάδα , πραγματοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόκειται για το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που αφορά οκτώ δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Ο συνολικός τους προυπολογισμός ανέρχεται σε 84,5 εκ. ευρώ, και αφορά 49 έργα . Ε , δεν το λες και …λίγο.