Χωρίς τους « ξενοδόχους» ;

Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου από την Περιφέρεια Αττικής , που αφορά την αξιοποίηση του συνόλου των μητροπολιτικών χώρων πρασίνου της Αττικής ,όπως πχ του Πεδίου του Άρεως, είναι σ΄εξέλιξη
Αυτό ανακοίνωσε η ίδια η Περιφέρεια Αττικής στα …ξαφνικά , χωρίς φυσικά ν΄αναφέρει και κάποιο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και παρουσίαση του .
Επίσης ένα ερωτηματικό είναι και πως καταρτίζει την αξιοποίηση τους , μη ζητώντας και λαμβάνοντας υπόψη την άποψη των δήμων στους οποίους γεωγραφικά ανήκουν . Όπως της Αθήνας πχ για το Πεδίον του Άρεως ή του Γαλατσίου για το Αττικό Άλσος.
Εκ των υστέρων θα ζητήσει την άποψη τους ; Και αν τις αποδεχθεί θα ξεκινήσει πάλι φτού από την αρχή την κατάρτιση του σχεδίου;
Αχ αθάνατη Ελλάδα.