Δέσμευσε 50 τόνους ρυζιού προέλευσης Πακιστάν, η Περιφέρεια

ryziΜετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, προχώρησαν στη δέσμευση και δειγματοληψία πενήντα (50) τόνων ρυζιού προέλευσης Πακιστάν. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των σχετικών εργαστηριακών εξετάσεων, απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα μας του συγκεκριμένου φορτίου ρυζιού, επειδή ανιχνεύθηκε αφλατοξίνη σε συγκέντρωση πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Μετά τα παραπάνω, το προϊόν επεστράφη στη χώρα προέλευσής του.