Καταχείμωνο και δεν έχουν καθαριστεί ακόμη οι χείμαρροι της Κέρκυρας .Τώρα υπογράφονται συμβάσεις

Δύο συμβάσεις κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ , ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Συγκεκριμένα για τη Μέση Κέρκυρα, υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ , ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και τελικού ποσού συμβάσεως, 285.539,14 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε
Για τη Βόρεια Κέρκυρα, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ , ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και τελικού ποσού συμβάσεως, 261.748,05 ευρώ με ΦΠΑ.
Η ολική προθεσμία περάτωσης και των δύο έργων έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες.