Μέχρι τέλος Μαρτίου η κατάθεση των αιτήσεων φορέων για ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων της Περιφέρειας Αττικής

trofima

Μέχρι το τέλος Μαρτίου μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι φορείς, που ανήκουν στον Κεντρικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε Απόρους που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα καλύπτεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι λεπτομέρειές του ορίζονται από την  αριθμ. 279/23460/2013 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 414/Β΄/2013).

Το κριτήριο βάσει του οποίου θα επιλεχθούν οι φορείς είναι η παροχή υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, ως φορείς εκπροσώπησης στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

  1. Όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  2. Τα Ν.Π.Δ.Δ. στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (π.χ. Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Δημοτικά Γηροκομεία, Βρεφοκομεία, κ.ά)
  3. Τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα οποία, είτε βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, είτε βάσει των τεκμηριωμένων δράσεων/ενεργειών τους κατά τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη, να προκύπτει φιλανθρωπική δραστηριότητα (π.χ. Σύλλογοι, Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ α’ βαθμού, Μ.Κ.Ο., κ.ά.)
  4. Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού έργου των ενοριών τους

Οι φορείς του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να υποβάλλουν την τυποποιημένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, η οποία συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στη διεύθυνση: Φειδιππίδου 31 Αθήνα, ΤΚ 11527.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής στο link που ακολουθεί:

http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=6686%3A-2013-&catid=6%3A2008-09-06-21-43-53&Itemid=34&lang=el