Νέο αποχετευτικό έργο 5 εκατ. ευρώ στην Ήπειρο

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Με έγγραφο που απέστειλε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, προς τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αργής για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου για την αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων του Τ.Δ. Πεδινής προϋπολογισμού 5.068.973,04 με ΦΠΑ.