Ολοκληρώνεται η μελέτη για την επέκταση του σχεδίου πόλης της Ανθούσας

Υπεγράφη , η προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την ολοκλήρωση της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Π.Ε. εκτός σχεδίου περιοχών Κοινότητας Ανθούσας», συνολικού προϋπολογισμού 1.252.121 ευρώ με ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ολοκληρώνεται η εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών (τοπογραφικές εργασίες, εκπόνηση υψομετρικών μελετών, Γ΄ Στάδιο Πολεοδομικής Μελέτης) για την πολεοδόμηση και ένταξη στο σχέδιο πόλης της οικιστικής περιοχής της Ανθούσας.
Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης θα χωροθετηθούν κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι και χώροι πρασίνου και αναψυχής. Επιπλέον θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης και θα οριοθετηθούν τα ρέματα της περιοχής με απώτερο στόχο την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.