Σημαντικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη των γυναικών στην εργασία

«Για εμάς δεν υπάρχουν ισχυρά και ασθενή φύλα. Υπάρχουν μόνο ενεργοί, δημιουργικοί και ικανοί άνθρωποι». Μ’ αυτή την τοποθέτηση, ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΣΠΑ & Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής Λεωνίδας Αθανασιάδης τόνισε την έμφαση που δίνει η Περιφέρεια Αττικής στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, στη διάρκεια ημερίδας με θέμα «Γυναίκες στα επαγγέλματα πολιτισμού» που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αγορά Εργασίας και Κινητικότητα».

Ο κ. Αθανασιάδης υπογράμμισε, ότι η Περιφέρεια με προσωπική μάλιστα πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού υλοποιεί «μέτρα θετικής δράσης, τα οποία μάλιστα θα στοχεύουν στην ανάδειξη του ενεργού και δημιουργικού ρόλου των γυναικών στη διαδικασία παραγωγής του πλούτου και τονίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα ως διέξοδο στη γυναικεία ανεργία και ως εργαλείο για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην Αττική».

Επισήμανε, ότι «η Περιφέρεια Αττικής ως φορέας διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής, της σημαντικότερης πηγής συγχρηματοδοτούμενων πόρων διαθέσιμων για επενδύσεις στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της Χώρας, συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας ως βασική παράμετρο για το σχεδιασμό των Προσκλήσεων του και τη διάθεση των πόρων».

Το πλέον σημαντικό όμως είναι ότι ο κ. Αθανασιάδης ενημέρωσε, ότι «η προώθηση της ένταξης των γυναικών στην ενεργό οικονομική ζωή θα συνιστά έναν από τους βασικούς στόχους της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η οποία τελεί ήδη υπό σχεδιασμό. Περαιτέρω, σημείωσε, ότι η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύει τη γυναικεία καινοτομία ως ένα από τους κύριους γνώμονες του Περιφερειακού Σχεδιασμού Καινοτομίας που ήδη καταρτίζει.

Αφού διαβεβαίωσε, ότι παρά την κακή οικονομική συγκυρία, υπάρχουν η πολιτική βούληση αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω συμμετοχή των γυναικών στα πλαίσια της προσπάθειας μας για περιφερειακή ανάπτυξη, κάλεσε τις γυναίκες «να καταλάβουν, ότι είναι και στο χέρι τους να μην απογοητευτούν από την οικονομική κατάσταση, να πιστέψουν στον εαυτό τους και τις δυνατότητες τους, να αξιοποιήσουν τις όποιες ευκαιρίες και κίνητρα υπάρχουν, να ενεργοποιηθούν και να αναδείξουν τις ιδέες τους και τις δεξιότητες τους στο στίβο της επιχειρηματικότητας».

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθανασιάδης,  ζήτησε από τους αντιπροσωπευτικούς φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους και να έλθουν σε διάλογο με την Περιφέρεια, προκειμένου να καταρτίσουν από κοινού ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής, του προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020 και της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας.