Σφράγισε λατομείο στη Σαλαμίνα, ο Κατσικάρης

LATOMEIA - KATSIKARISΜε απόφαση του , ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Δημήτρης Κατσικάρη, σφραγίστηκαν  οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  θραύσης, λειοτρίβισης και ταξινόμησης αδρανών υλικών της εταιρίας «Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας Α.Ε», εντός της λατομικής περιοχής, στην θέση Γούβα – Μπατσί, του δήμου Σαλαμίνας.
Σ΄ανακοίνωση του , τονίζει ότι « η εταιρία, διενήργησε στο λατομείο καθ’ υποτροπή, παράνομη  εκμετάλλευση (εξόρυξη και απόληψη αδρανών υλικών) εντός έκτασης για την οποία δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας και σχετική έγκριση επέμβασης».
Με την ίδια απόφαση, τα παρανόμως εξαχθέντα λατομικά προϊόντα περιέρχονται στην Περιφέρεια Αττικής, εκποιούνται με πλειοδοτική δημοπρασία και το προϊόν περιέρχεται σε αυτήν.