Σύσκεψη στη Βαρκελώνη για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «VERSO»

barkeloniΠραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας στις 4-5 Μαρτίου , συνάντηση των Εταίρων και σύσκεψη του Πολιτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Έργου «VERSO» (Εθελοντές για την Ευρωπαϊκή Απασχόληση). Στη συνάντηση συμμετείχαν από την Περιφέρεια Ηπείρου ο κ. Οδυσσέας Πότσης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του έργου, η Ελένη Καλαμπόκα υπεύθυνη του έργου και η  Ευγενία Μπράτη. Στη συνάντηση οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν επισκέψεις μελέτης, όπου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καλές πρακτικές εθελοντισμού, όπως εφαρμόζονται στην πράξη από τους Ισπανούς εταίρους του Προγράμματος. Ενδιαφέρον παρουσίασε η έντονη εθελοντική δραστηριότητα, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που αναπτύσσονται, και απευθύνονται σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Τα προγράμματα, που επισκέφθηκαν οι συμμετέχοντες, αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αλλά και στην υλοποίηση μέτρων για την επαγγελματική αποκατάσταση ανέργων, των οποίων ο αυξανόμενος αριθμός, λόγω της οικονομικής κρίσης, καθιστά αυτές τις δράσεις μεγίστης σημασίας. Στο Πολιτικό Συμβούλιο τα μέλη εξέφρασαν τις απόψεις τους για τις πρακτικές που παρακολούθησαν, και αναζήτησαν τρόπους να ενισχύσουν τις δυνατότητες συνεργασίας με τους Ισπανούς και τους λοιπούς εταίρους, προκειμένου να μεταφερθεί η εμπειρία και να τεθούν οι βάσεις εφαρμογής των καλών πρακτικών εθελοντισμού και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.