Χωρίς να εγκρίνει κονδύλια, απλά θα συζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο για την αντισεισμική θωράκιση  της Αττικής

 

Με επτά θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη , 17 του μηνός , το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής . Όλα τα θέματα είναι τα εξής :

 

  1. Συζήτηση σχετικά με την αντισεισμική θωράκιση και προστασία στην Αττική.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ι. Τσούπρα)

  1. Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2018.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Αποστολάκη)

  1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Ενεργειακής Απόδοσης με Γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 836.242,34 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

  1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για το έργο (παροχή υπηρεσίας) με τίτλο: «Διαμόρφωση γηπέδου στο τεχνικό λύκειο Περάματος», συνολικού προϋπολογισμού 39.990,00 €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

  1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 1080,00 € για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής σε εκδήλωση για την ανάδειξη των ΠΟΠ προϊόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουνίου 2018».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τ. Φαρμάκης)

  1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.ΜΕ.ΠΟ.), της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. και της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γ. Μπαλάφας)

  1. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2018.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)