14 εκατ. ευρώ για την 13η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 13Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 006 (1)

Υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων – Γραμμενοχωρίων – Ηγουμενίτσας – Ζωοδόχος – Γραμμένο – Πολύλοφος – Λύγγος».

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με αρχικό προϋπολογισμό 14.000.000 εκατομμυρίων ευρώ και ποσό σύμβασης 8.355.356,97 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η  προθεσμία για την περαίωση του έργου, έχει ορισθεί σε 720 μέρες και λήγει στις 4 Μαρτίου 2015.