9.600.000 € από την Περιφέρεια Αττικής για 2 νέα έργα στην Ανατ. Αττική

 

Τα έργα «Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων στις περιοχές Αγ. Άννας – Γεροβούνου Δήμου Αχαρνών» και «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στην Αρτέμιδα» εντάχθηκαν πρόσφατα για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Αττικής.

Οι εντάξεις δείχνουν έμπρακτα την δέσμευση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού,  για να κινηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι με συνέπεια για τη δημιουργία έργων υποδομής και κοινωνικής πρόνοιας που θα αναβαθμίσουν την περιοχή μας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη ζωή των κατοίκων.

Η  Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής , Χρυσάνθη Κισκήρα, με δεδομένη τη βούληση της να προωθηθούν ώριμα έργα για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής, συνεργάστηκε μεθοδικά τόσο με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα ΕΣΠΑ Λεωνίδα  Αθανασιάδη, με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί η υλοποίηση τους μέσω του ΠΕΠ Αττικής.

Αναλυτικότερα, τα 2 έργα αυτά αφορούν:

– Το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων στις περιοχές Αγίας Άννας – Γερόβουνου Δήμου Αχαρνών», αφού ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες οριστικές μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας, προτάθηκε από την Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και εντάχθηκε  στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, με κωδικό ΟΠΣ 380206 με την αρ. πρωτ. 1353/ 29-06-2012 απόφαση ένταξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγχρηματοδοτούμενης πράξης είναι 9.000.000 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί δίκτυο ομβρίων 3.000,00 μ. καθώς και δεξαμενή ανάσχεσης ωφέλιμου όγκου 8000m3 με αντλιοστάσιο για την εκκένωσή της. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

* Κεντρικός συλλεκτήρας αγωγός κατά μήκος της οδού Σάμου και στη συνέχεια επί της οδού Κηπουπόλεως, συνολικού μήκους 1100 m

* Κεντρικός συλλεκτήρας αγωγός κατά μήκος της Λ. Δημοκρατίας μέχρι δεξαμενή ανάσχεσης, συνολικού μήκους 1280m

* Δεξαμενή ανάσχεσης συνολικού ωφέλιμου όγκου 8000m3, με αντλιοστάσιο για την εκκένωσή της.

* Αγωγός εκβολής από τη δεξαμενή ανάσχεσης, κατά μήκος της Λ. Δημοκρατίας και στη συνέχεια επί της Κ. Παλαμά μέχρι την εκβολή στο ρέμα Αχαρνών, συνολικού μήκους 620m

Με την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων στις παραπάνω περιοχές, θα αποτραπεί ο κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων έπειτα και από γεγονότα συνήθων βροχοπτώσεων.

Οι περιοχές της Αγίας Άννας και Γερόβουνου μαστίζονται από τις πλημμύρες, αφού δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και τα όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται στις οδούς Σάμου, Κηπουπόλεως και Λ. Δημοκρατίας, πλημμυρίζουν τις τοπικές οδούς και διαμέσου της Λ. Δημοκρατίας, επιφανειακά από τους δρόμους, εκβάλλουν στον Κηφισό ποταμό.

Η σημερινή κατάσταση αναμενόταν να γίνει πιο δυσμενής στο μέλλον, αν δεν ξεκινούσε η εκτέλεση έργων με σκοπό την κατασκευή ενός συστήματος έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και ασφαλούς αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή, ώστε να επιτευχθεί:

1)  Η ασφαλής παροχέτευση των ομβρίων της περιοχής χωρίς να επιβαρύνεται ο Κηφισός Ποταμός, λόγω της ανάσχεσης των υδάτων στη δεξαμενή.

2)  Η αποθήκευση ομβρίων υδάτων και η χρησιμοποίησή τους για αρδευτικούς σκοπούς στο Δήμο Αχαρνών, με παράλληλή εξοικονόμηση πολύτιμων υδάτινων πόρων.

3)  Οι καλύτερες (από πλευράς ασφάλειας) συνθήκες αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή.

4)   Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ρύπανσης στις περιοχές των έργων.

5) Η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, καθώς και της διασφάλισης της ζωής και της περιουσίας τους.

– Και το έργο της Κατασκευής Παιδικού Σταθμού στην Αρτέμιδα, που  έρχεται να καλύψει την έλλειψη υποδομών κοινωνικής πρόνοιας, που έχει προκύψει από την αλματώδη αύξηση του πληθυσμού της Ανατολικής Αττικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής προχώρησε στην σύνταξη μελέτης και δημοπράτηση για την κατασκευή νέου κτιρίου Παιδικού Σταθμού στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και αποπεράτωση νέου παιδικού σταθμού σε οικόπεδο εμβαδού 1588,70 τμ επί της οδού Α. Παπανδρέου (πρώην Ζαχού) , στο Ο.Τ495 στην Αρτέμιδα του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.

Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο. Στο ισόγειο 217,5 τ.μ τοποθετούνται οι χώροι των νηπίων δηλαδή η αίθουσα απασχόλησης , η αίθουσα ύπνου , η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στο υπόγειο του κτιρίου (217,5) τ.μ τοποθετούνται βοηθητικοί χώροι , ο χώρος του προσωπικού το πλυντήριο – σιδερωτήριο το λεβητοστάσιο και οι αποθήκες.

Το έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής με κωδικό ΟΠΣ 379359 με την αρ. πρωτ. 504 / 20-06-2012 απόφαση ένταξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγχρηματοδοτούμενης πράξης είναι 590.000 ευρώ.