Δωρεάν σπιρομετρήσεις στη Μεταμόρφωση


Στα πλαίσια των προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας, ο Δήμος Μεταμόρφωσης σε συνεργασία με την Αντικαρκινική Εταιρεία, υλοποιούν πρόγραμμα σπιρομετρήσεων.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο ιατρείο του Α΄ ΚΑΠΗ στην οδό Κ. Βάρναλη 34, στις 15 Ιανουαρίου από 9 π.μ. έως και τις 1μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-28.31.133.