Και φθηνότερο-κοινωνικό τιμολόγιο στην ύδρευση από τον Δήμο Ηρακλείου

Ξεκινά στον Δήμο Ηρακλείου η εφαρμογή του μέτρου του Ειδικού Τιμολογίου παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης μετά την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίουμεαρ. 164/2020.
Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου όπου έχει αναρτηθεί η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά: https://www.heraklion.gr/files/items/6/60683/aitisi_-_ypeythyni_dilosi_gia_koinoniko_timologio_deyai.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η. της περιοχής τους και στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 2813-409112.