Ο Δήμος Καλαμάτας με στόχο την ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών όλων των ηλικιών, μετά το e-ΚΔΑΠ για παιδιά 5-12 ετών και τις ομάδες δημιουργικές απασχόλησης και τηλεσυνεδρίες για τα ΑΜΕΑ, ξεκίνησε τη λειτουργία e-Παιδικού Σταθμού όπου καθημερινά θα αναρτώνται προτεινόμενες δημιουργικές δραστηριότητες και αφήγηση παραμυθιών από τους εκπαιδευτικούς των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.
Μέσω video, τα παιδάκια έχουν και την ευκαιρία να έλθουν σε επικοινωνία με τις εκπαιδευτικούς τους. Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά.
Η ανάρτηση πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, στην καρτέλα Κάτοικοι- e-Παιδικός Σταθμός στον εξής σύνδεσμο:
https://www.kalamata.gr/el/katoikoi/e-paidikos-stathmos
και στη σελίδα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στο facebook: Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Καλαμάτας