Με νέα προγράμματα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης


Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θεσσαλονίκης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
2 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
3 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
4 Αθλητισμός και διατροφή 25
5 Υπολογιστικά φύλλα-Παρουσιάσεις(II) 50
Για τα προηγούμενα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής μπορείτε να ενημερωθείτε επί τόπου στο Τμήμα Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούμε όπως προσκομίσετε συμπληρωμένη την παρακάτω συνημμένη αίτηση.
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
-Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου-Οδηγίες- Όροι συμμετοχής-Διαδικασίες
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης(Τμήμα Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης) Κλεάνθους 72-Άνω Τούμπα.
Ώρες κατάθεσης αιτήσεων καθημερινά: 12:00-16:00
Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 16:30-21:30 (απογευματινές ώρες μόνο)Τηλ. :2313318664
και 2313318666
Ταχ. Διεύθυνση: Κλεάνθους 72-ΤΚ 54453
Email: c.tsiotas@thessaloniki.gr
Email: d.kiose@thessaloniki.gr