Ξεκίνησε αλλά συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου Θεσσαλονίκης

Συνεχίζει για 8η σχολική χρονιά η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα «Εθελοντική Ενισχυτική Διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου του Δήμου Θεσσαλονίκης 2019 – 2020».
Η πρωτοβουλία αφορά στην εκπαιδευτική ενίσχυση σε πρωτεύοντα μαθήματα των μαθητών Α΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου, καθώς και αποφοίτων που επιθυμούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Πανελλαδικές εξετάσεις, των οποίων οι γονείς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις της ιδιωτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης.
Όσοι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εργαστούν προσφέροντας εθελοντικά τις γνώσεις τους, όσοι επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά στη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος και όσοι μαθητές θέλουν να ενταχθούν στα Δημοτικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας να καταθέσουν, μέσα από τον ιστότοπο του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr), τη σχετική αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά καθ΄όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Το πρόγραμμα θα υλοποιείται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μετά το πέρας του πρωινού σχολικού ωραρίου στα παρακάτω Σχολεία :
1. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης (πρώην 13ο Γυμνάσιο), Εγνατίας 132
2. 18ο Λύκειο, Παπάφη 130 α
Ενισχυτική Διδασκαλία 2019-2020 – Αίτηση εκπαιδευτικού
Ενισχυτική Διδασκαλία 2019-2020 – Αίτηση μαθητή
Ενισχυτική Διδασκαλία 2019-2020 – Αίτηση γραμματειακής υποστήριξης
Τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει και στα δυο Δημοτικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
Τα προγράμματα μπορεί να τροποποιηθούν με την προσθήκη νέων μαθημάτων ή αλλαγή ωρών.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού: 231331-8661 κα.Παπαδοπούλου, 231331-8662 κα. Ιωσηφίδου (από 9.00π.μ – 14.00 ώρα) και 2310-274696 κος Δερματίδης (από 15.00 – 21.00 ώρα).