Οικονομική ενίσχυση σε αδύνατες κοινωνικές ομάδες  από το Δήμο Παιανίας

 

Υπερψηφίστηκαν ομόφωνα στις συνεδρίασεις της 25ης Σεπτεμβρίου 2018 και της 23ης Οκτωβρίου 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας, οι προτάσεις της Δημοτικής αρχής προκειμένου για την ενίσχυση δημοτών.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ενίσχυση επιτρέπεται σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις, τουτέστιν για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, οικονομικά αδυνάτων, πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών, υπό τη μορφή ειδών διαβιώσεως, αλλά και χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων με τους ίδιους αυστηρούς, πάντα, όρους.

Οι δικαιούχοι έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης, έχει πραγματοποιηθεί έρευνα από την Κοινωνική Λειτουργό της Υπηρεσίας του Δήμου για τέτοιου είδους θέματα και διαπιστώθηκε πράγματι ότι τα στοιχεία των αιτούντων είναι αληθή και πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκτακτη αυτή, οικονομική ενίσχυση.

Το υπάρχον προς διάθεση ποσό είναι 12.300,00 Ευρώ, από την πίστωση του ποσού των 35.000,00 Ευρώ για το 2018.

Τέλος, προκειμένου για τη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων, ταυτοχρόνως δε, αποσκοπώντας στην πλήρη διαφάνεια και προς αποφυγήν οιασδήποτε αμφισβήτησης, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ενημερώνει ότι ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα, θα βρίσκεται στη διάθεση των δημοτικών συμβούλων, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. (Αριθμοί αποφάσεων 166/2018 και 179/2018)