4 νέα προγράμματα στο ΚΔΒΜ του Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού- Παιδείας συνεχίζει τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του , υλοποιώντας προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιλίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο / Νέες τεχνολογίες 25
2 Αγγλικά για τον τουρισμό / Γλώσσα και επικοινωνία 50
3 Ισπανικά για τον τουρισμό / Γλώσσα και επικοινωνία 25
4 Σύγχρονη οικογένεια /Συμβουλευτική γονέων 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες κάθε ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και σε μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ιλίου και συγκεκριμένα στον κύριο Χρήστο Δημάκη τηλ. 2132030158 (Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, ώρες 9:00 – 16:00), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση xdimakis@ilion.gr.