«Αγνώριστο» θα είναι σ΄ένα χρόνο το ΕΑΚ Εορδαίας

Υπεγράφη από το δήμαρχο Εορδαίας, Σάββα Ζαμανίδη, Αντιδημάρχου η σύμβαση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΕΑΚ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» .
Αντικείμενο του έργου είναι οι εξής εργασίες : -Χωματουργικά – Καθαιρέσεις , σκυροδέματα, Τοιχοδομές – Τοιχοπετάσματα-Επιχρίσματα, Επενδύσεις – Επιστρώσεις – Καλύψεις, Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, Κουφώματα, χρωματισμοί, Δίκτυα και διάφορα άλλα.
Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση , που έχριζε εφαρμογής εδώ και χρόνια , καθώς θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του ΕΑΚ Πτολεμαϊδας.
Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.400.000,00 Ευρώ , ενώ το τελικό ποσό της Σύμβασης είναι 503.376,98 Ευρώ.
Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης της εργολαβίας είναι Δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης και τον ορισμό των επιβλεπόντων μηχανικών .