Ανακατασκευάστηκε το ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Εργασίες ολοκλήρωσης της ανακατασκευής του ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο, πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, στο τμήμα των αλμάτων ύψους και επί κοντώ, καθώς και στο σημείο που είχε εμφανιστεί αστοχία.
Με την έγκριση του ΑΠΕ θα ακολουθήσει η επισκευή του δυτικού βατήρα του ακοντίου και θα κατασκευαστεί νέο ταρτάν εκατέρωθεν των διαδρομών των αλμάτων μήκους και τριπλούν, καθώς και στο χώρο εκκίνησης αγώνων ταχύτητας 100μ. και 110μ.
Το νέο ταρτάν θα είναι διαφορετικού χρώματος και θα συμβάλλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντος αυτού χώρου.