Πιστοποιημένες για την ασφάλεια τους όλες οι μπασκέτες στα Μέγαρα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης σε όλες τις μπασκέτες και τους πυλώνες των αθλητικών εγκαταστάσεων ευθύνης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων και παραδόθηκε ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση από πιστοποιημένο μηχανικό σε συνεργασία με ειδικό συνεργείο.
Η διαδικασία ελέγχου, περιελάμβανε την σταδιακή φόρτωση της μπασκέτας με βάρος έως 300 κιλά, με πρόσδεση στην βάση του ταμπλό, για ορισμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε η συμπεριφορά της, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν παραμόρφωση και να βεβαιωθεί η στατικότητα τους και η ασφαλής χρήση τους.
Επιπλέον έγινε οπτικός έλεγχος (για οξείδωση, εμφανή φθορά κλπ) στο σημείο στήριξης της στο έδαφος και έλεγχος στα αγκύρια (για να ελεγχθεί η επάρκεια της βάσης).
Επισημάνθηκαν αναγκαίες παρεμβάσεις σε δυο μπασκέτες των ανοικτών γηπέδων του σταδίου «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» και στο ανοικτό γήπεδο της Ν. Περάμου και ήδη πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες επισκευαστικές εργασίες και παρεμβάσεις ώστε να μπορούν να δοθούν προς χρήση .