Αλαλούμ για το πότε πρέπει να διεξαχθούν οι Δημαιρεσίες σε δήμους και Περιφέρειες


Κατεπείγουσα είναι η ανάγκη να διευκρινίσει επίσημα το πότε πρέπει να συγκληθούν τα νέα Δημοτικά Συμβούλια και να εκλέξουν το προεδρείο τους αλλά και την Οικονομική Επιτροπή καθώς και εκείνη της Ποιότητας Ζωής .
Αιτία τα όσα αντικρουόμενα μεταξύ τους αναφέρουν ο νόμο του υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε πρόσφατα και η σχετική « διευκρινιστική» εγκύκλιο που εξέδωσε …επ΄αυτών.
Ενώ λοιπόν ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα ορίζει ξεκάθαρα την 8η Σεπτεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής και δεν αναφέρει καμία άλλη ημερομηνία , η ” διευκρινιστική” εγκύκλιος αναφέρει και την …1η Σεπτεμβρίου.
Γράφει συγκεκριμένα η εγκύκλιος 87 /20-8-2019 : « …Η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023 λαμβάνει χώρα την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 (έναρξη της δημοτικής περιόδου – πρώτη θητεία) …»
Μάλιστα υπογραμμίζει ότι « εάν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω, ή εάν η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν διαπιστώθηκε απαρτία, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται την Κυριακή 8 ή 15 Σεπτεμβρίου 2019, 10:00 π.μ., αναλόγως του αν η ως πρώτη ημερομηνία για την εκλογή του προεδρείου ορίστηκε η Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου» και «η επαναληπτική διαδικασία εκλογής λαμβάνει χώρα μόνο για τα μέλη του προεδρείου των οποίων η εκλογή δεν επιτεύχθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση».
Πότε είναι έγκυρη η πρόσκληση
Επίσης θέμα νομιμότητας εγείρεται και για την ημερομηνία πραγματοποίησης των Δημαιρεσιών αν έχουν ορισθεί για την 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι την Πέμπτη , 30 του μηνός , δεν έχει πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία
Η σχετική πρόσκληση αναφέρει η ίδια εγκύκλιος « επιδίδεται ή κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους δημοτικούς συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Αυτό σημαίνει ότι η επίδοση ή η κοινοποίηση πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο την Τετάρτη 28 Αυγούστου ή την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, αναλόγως του αν η εκλογή του προεδρείου ορίζεται για την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα», υπογραμμίζει η εγκύκλιος.